Over REBIS Kinder Psychiatrisch Centrum (in Cuijk)

rebis ik heb vleugelsREBIS komt voort uit de vrijgevestigde praktijk van mevr. Drs. J.F. Verweij, kinder- en jeugdpsychiater. Zij is in 2003 gestart met een eigen part-time praktijk in Oeffelt.

Deze praktijk is door haar omgezet naar de instelling REBIS, omdat ze goede zorg wil bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders. Zorg die voor iedereen toegankelijk (laagdrempelig) is en die zo snel mogelijk van start gaat.

Belangrijk voor de REBIS-hulpverlening is:

  • Betrokkenheid en dicht bij de cliĆ«nten blijven.
  • Zo min mogelijk overhead en tussenschakels.
  • Ouders en hun omgeving betrekken.
  • Korte lijnen met alle betrokkenen.
  • Streven is: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.
  • Goed intern en extern collegiaal overleg.

REBIS is gebaat bij een open communicatie. Uw zoon of dochter heeft recht op goede zorg. Aan de ouders wordt daarom gevraagd, open te communiceren en bij onvrede of andere verwachtingen dit terug te koppelen aan de desbetreffende hulpverlener. Bescherming van uw persoonsgegevens wordt hierbij in acht genomen en is na te lezen in het privacy statement en de ECB Verklaring AVG pdf

Interessante websites om te bekijken...

cooperatie VJGGZ in Nijmegen

De coƶperatie VJGGZ in Nijmegen

www.vrijgevestigdejeugdggznijmegen.nl

 

Psygroep Noordelijke Maasvallei

Psygroep Noordelijke Maasvallei

www.psygroepnmv.nl

 

Vrij en gevestigde psychiaters in Nijmegen

Vrij en gevestigde psychiaters in Nijmegen

www.vrijengevestigd.nl

 

logo klachtencommissie karakter

Lid van Klachtencommissie van Karakter

https://www.karakter.com

 

logo kenniscentrum kjp

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

http://www.kenniscentrum-kjp.nl