Medicijnen mee op reis

Als uw kind een medicijn gebruikt dat onder de Opiumwet valt dan kunt u deze geneesmiddelen niet zomaar meenemen naar het buitenland. Geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen zijn bepaalde ADHD medicatie:

 • Ritalin
 • Methylfenidaat
 • Equasym
 • Medikinet
 • Concerta
 • Dexamfetamine.

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten streng verboden. Op het overtreden daarvan staan strenge straffen.

Reizen binnen het Schengengebied

Reist u naar een Europees land dat hoort bij de Schengenlanden, dan moet u een Schengenverklaring meenemen. De Schengenlanden zijn:

 • België
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Italië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Slovenië
 • Spanje
 • Tsjechië
 • IJsland
 • Zweden
 • Zwitserland

Deze Schengenverklaring kunt u downloaden en printen vanaf de Website: http://www.hetcak.nl

Let u bij het invullen op de volgende punten:

 • Bovenaan het formulier moet u het land van herkomst (en land van bestemming invullen).
 • U (ouders) moet zelf de verklaring zo compleet mogelijk invullen
 • Uw arts controleert het formulier en ondertekend bij onderdeel A
 • Onderdeel D hoeft niet te worden ingevuld. Dat gebeurt bij het CIBG
 • Vergeet niet om het retouradres, telefoonnummer en emailadres te vermelden
 • De Schengenverklaring is 30 dagen geldig. Bij een reis van meer dan 30 dagen moet u twee Schengenverklaringen invullen waarbij de datums op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld verklaring 1: 07/07/2006 t/m 05/08/2006 (= 30 dagen) en verklaring 2: 06/08/2006 t/m 10/08/2006 (= 5 dagen)
 • Bij het gebruik van verschillende medicijnen (bv Ritalin en Concerta) moet voor beide medicijnen apart een Schengenverklaring ingevuld worden

U dient als ouders zo zorgvuldig mogelijk de verklaring in te vullen. Hierna kunt u het formulier opsturen (of afgeven) aan Rebis, Kinder Psychiatrisch Centrum, Postbus 410, 5430 AK Cuijk.

Het formulier wordt door Mevr. Drs. J.F. Verweij, Kinder- en jeugdpsychiater verder aangevuld en stuurt deze op naar het:

CAK
Afdeling FI / Afgifte Schengenverklaringen
Postbus 84015
2508AA DEN HAAG

Na goedkeuring wordt de verklaring rechtstreeks naar ouders gestuurd. Dit duurt ± 2 weken (behalve in de vakantieperiode, dan kan er meer tijd over heen gaan). Het is dus belangrijk dat u op tijd bent met het aanvragen van de verklaring. Voor vragen kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 bellen met 070 - 340 55 88 of mailen naar: schengenverklaring@minvws.nl

Reizen buiten het Schengengebied

Reist u naar een land buiten het zogenoemde Schengengebied, dan hebt u daarvoor toestemming nodig van de ambassade of het consulaat van het betreffende land in Nederland. Om die toestemming te krijgen is tenminste een door uw arts ondertekende verklaring nodig. Deze verklaring moet in het Engels afgegeven worden en moet worden gelegaliseerd door het CIBG. (Stuur uw artsenverklaring ter legalisatie naar bovengenoemd adres). U kunt deze verklaring dus aan uw arts vragen.

Pas wanneer u over de verklaring van uw arts beschikt, neemt u contact op met de ambassade of het consulaat van het land dat u gaat bezoeken. U hebt hiervoor dus geen Schengenverklaring van het CIBG nodig.

Op reis

Het is verstandig als u op reis gaat de geneesmiddelen mee te nemen in de verpakking van de apotheek. Daardoor wordt duidelijk dat u het geneesmiddel niet als genotmiddel gebruikt. In geval van twijfel kunt u het best uw apotheek vragen of uw geneesmiddel een opiaat is.
U kunt bij uw apotheek een medicijnpaspoort aanvragen. Dit document geeft een totaaloverzicht van de medicijnen die u gebruikt. Het is praktisch dit bij u te hebben in geval van verlies van medicijnen of wanneer u een arts in het buitenland raadpleegt.

Let op, een medicijnpaspoort vervangt niet een Schengenverklaring!