De procedure

Rebis biedt hulp en begeleiding om uw kind te helpenDoor middel van een verwijsbrief van uw verwijzer kan uw kind aangemeld worden. De huisarts, de jeugdarts, de medisch specialist en de lokale, door de gemeente erkende, toegangspoort zijn officiële verwijzers. De verwijzers kunnen, via het menu Verwijsbrief digitaal, op deze site inloggen en een aanmeldingsformulier invullen. Indien er voor de eerste keer van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt, dient er een account aangemaakt te worden waarmee, na goedkeuring, telkens kan worden ingelogd.

Na de administratieve verwerking neemt onze aanmeldfunctionaris telefonisch contact op met de ouders van de cliënt die doorverwezen is. Tijdens dit gesprek wordt de aanmelding besproken. Wij willen graag weten wat de problemen zijn, wat de hulpvraag is, wat er van Rebis verwacht, welke vragen er zijn. Dit om duidelijk te krijgen of Rebis de juiste plek is voor hulp.

Ouders en/of de verwijzer kunnen telefonisch overleg hebben. De tijden waarop onze praktijkassistente telefonisch bereikbaar is en de tijden van het telefonisch spreekuur, staan op de contactpagina vermeld.

Het is belangrijk dat samen met de verwijsbrief een kopie van de verslaglegging van eerdere onderzoeken en behandeling/begeleiding wordt meegestuurd.

Nadat alle benodigde papieren en formulieren zoals kopieën verslaglegging eerdere hulpverlening en een verwijsbrief door ons ontvangen zijn, kan een afspraak worden ingepland.

Rebis probeert de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Als eenmaal het eerste gesprek heeft plaatsgevonden is er geen wachttijd meer. Voordat u het eerste gesprek heeft, kan dit dus wel het geval zijn.