Waarborging kwaliteit

Rebis kinder psychiatrisch centrum in Cuijk helpt!

Beroepsorganisaties van psychiaters (NVVP) en psychotherapeuten(NVVP) en GGZ instellingen hebben afgesproken met gemeenten dat ze de effecten en kwaliteit van de geleverde zorg gaan meten. Inmiddels is dit ook door de gemeenten in de contracten, die wij als beroepsbeoefenaren hebben, vastgelegd.

Routine Outcome Measurement

ROM is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die tenminste aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt afgenomen. Tevens zal er tevredenheidsonderzoek plaatsvinden.

Vragenlijst

Via de e-mail wordt, via de organisatie Telepsy, de vragenlijstmodule toegestuurd. Het invullen van de vragenlijst zal ± 10 - 15 minuten in beslag nemen. De informatie en gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden geanonimiseerd verwerkt en niet gebruikt door derden.

Als behandelaar willen wij de gegevens uit de testen gebruiken om de behandeling waar mogelijk en nodig te verbeteren. Inzage in de resultaten is mogelijk als dat gewenst is.

 

logo klachtencommissie karakter

Lid van Klachtencommissie van Karakter

https://www.karakter.com