Groepsbijeenkomsten

We hebben de intentie om, bij voldoende aanmeldingen, de onderstaande groepsbijeenkomsten te organiseren in 2018:

  • Kindergroep ADHD: gestart in week 3
  • Systeemavond ADHD: week 16
  • Oudergroep ADHD: start in week 20
  • Systeemavond ASS: week 36
  • Kindergroep ASS: start in week 37
  • Oudergroep ASS: start in week 48

Aanmelden kan via uw hulpverlener of de aanmeldfunctionaris.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw hulpverlener of de aanmeldfunctionaris. Contactgegevens vindt u hier.