Deskundige hulp

deskundige hulp voor kinderen

We weten dat kinderen en jongeren voortdurend in ontwikkeling zijn. De verschillende fases van deze ontwikkeling verlopen bij sommige kinderen niet zonder problemen.  Dan kan deskundige hulp zinvol zijn om te kijken welke problemen er zijn en hoe die aangepakt kunnen worden.

Er zijn verschillende mogelijkheden van zorg

Diagnostiek

Na aanmelding en invulling van een aantal vragenlijsten wordt er een ochtend gepland waarop het onderzoek zal plaatsvinden. Eén week na het onderzoek vindt het adviesgesprek plaats. U ontvangt een verslag van het onderzoek. Dit kan zinvol zijn voor de diverse soorten van (her)indicatie. Ook uw verwijzer wordt van de bevindingen op de hoogte gebracht, hij/zij ontvangt een kopie van dat verslag.

Behandeling

REBIS werkt met diverse behandelmethodes. Als de diagnose of de problematiek duidelijk is, kan een plan van aanpak (behandelplan) gemaakt worden. Voor de behandeling zijn diverse mogelijkheden. Van individuele therapie/begeleiding (bijv.: EMDR, speltherapie en CGT) en ouderbegeleiding / systeemtherapie tot groepsbehandelingen. Eventueel aangevuld met medicatie.

REBIS vindt het belangrijk om ouders actief te betrekken. Naast kind-begeleiding zal altijd ook ouderbegeleiding aangeboden worden. In het geval dat ouders gescheiden zijn, moeten beide ouders toestemming geven voor onderzoek en/of behandeling. Wij vinden het belangrijk om met beide ouders contact te hebben en hen te betrekken bij de diagnostiek en de behandeling.
Afhankelijk van de vraag wordt samen met het kind / de jongere en de ouders gekeken welke behandelvorm het beste aansluit bij de vraag. Dit kan dus éénmalig, kortdurend, of lang(er) durende hulp zijn. Als aanvullende diagnostiek noodzakelijk is dan zal dit alsnog gebeuren.

Medicatie module

Dit houdt in, dat als uw kind elders al behandeling / begeleiding krijgt en er sprake is van een medicatie indicatie, u dan rechtstreeks een afspraak bij de jeugdarts of de kinder- en jeugdpsychiater krijgt.